Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy: «Abba, Ojcze»- październikowy wieczór charyzmatyczny

13 października 2023


W środę 11października 2023 roku odbył się kolejny Wieczór Charyzmatyczny w naszej wspólnocie. Spotkanie rozpoczął Pasterz – ksiądz Damian Ziemba, który powitał zebranych zapraszając do wysłuchania konferencji na temat: Jak ocalić miłość?, którą wygłosiła pani Kornelia Lipiec
Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii.

W dzisiejszych czytaniach usłyszeliśmy prośbę uczniów skierowaną do Jezusa: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów», którą spełnia i uczy nas modlitwy „Ojcze nasz”. Ksiądz Damian zwrócił uwagę na kontekst dzisiejszej ewangelii, a dokładnie na fakt , iż poprzedzająca ją ewangelia dotyczy również modlitwy. Ewangelista prowadzi nas do domu Marii i Marty. Kiedy Jezus tam przebywa, to Maria klęczy u Jego stóp i trwa w postawie słuchania. Natomiast kolejny tekst będzie uczył nas cierpliwej, wytrwałej , a nawet natrętnej modlitwy. Pan Jezus przywołuje obraz nieustępliwej wdowy, która przychodzi do niesprawiedliwego sędziego, prosząc, by wziął ją w obronę. Cały ten fragment pokazuje jak się modlić. Jeżeli masz trudność na modlitwie, jeśli nie wiesz jak się modlić to trwaj przy Jezusie jak Maria. Jeżeli chcesz nauczyć się prawdziwej modlitwy – to bądź przy Jezusie, a On w końcu Cię nauczy tej prawdziwej modlitwy. Bądź wierny Bogu na modlitwie, bo jeśli będziesz niestały, to nie będziesz miał ducha modlitwy. To ciężko, będzie Jezusowi coś uczynić w twoim życiu. Musisz trwać przy Jezusie do samego końca, musisz być cierpliwy i systematyczny.

Druga rzecz, na którą Jezus zwraca uwagę to Ojciec, który nas kocha. Jeśli czujesz, że w twoim życiu kuleje miłość, czujesz się wyalienowany, nieakceptowany, odrzucony to Bóg chce dziś powiedzieć, że tutaj jest TWOJE miejsce, że jesteś kochany. Pan Bóg chce Ci powiedzieć, że w tej wspólnocie pragnie ci dać MIŁOŚĆ, która może leczyć twoje rany, bo tutaj jest Jezus. Jeśli w różnych relacjach jest źle, to wiedz, że tutaj Pan Bóg chce ci dawać lekarstwo, więc korzystaj z niego.


Trzecią rzeczą na jaka ksiądz zwrócił uwagę to nieprzebaczenie. Dlaczego? W centrum modlitwy „Ojcze nasz” jest prośba do Boga: przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. Jeżeli masz problem ze swoją grzesznością, popadasz w grzechy, to Jezus pokazuje, że my też musimy przebaczać, bo Bóg nam przebacza. Możesz być zraniony, ale dziś Pan Bóg mówi, abyś przebaczał, bo bez przebaczenia ciężko jest wytrwać w łasce bożej. Co zrobić, by wytrwać w łasce bożej?

Trwaj przy Jezusie, On nauczy cię modlitwy, pamiętaj, że jesteś przez Boga chciany i kochany, a On tutaj w doświadczeniu kościoła chce dać ci doświadczenie miłości i zawsze przebaczaj, bo:

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: «Abba, Ojcze»
.

Następnie uwielbialiśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie kapłan prowadził modlitwę uwolnienia i uzdrowienia, potem błogosławił zebranych idąc z Panem Jezusem po auli. Na zakończenie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

Na nasze kolejne wspólne spotkanie zapraszamy już w najbliższą środę – 18 października. 

Do zobaczenia! 

Autor: Anna Sz.


Znajdź nas na Facebooku Oglądaj co robimy na Instagramie

Nasza strona używa ciasteczek (pliki cookies), które umożliwiają nam udoskonalać stronę. Dowiedz się więcej

Czy wyrażasz na to zgodę?

Nasza strona używa ciasteczek (pliki cookies), które umożliwiają nam udoskonalać stronę. Dowiedz się więcej

Czy wyrażasz na to zgodę?